fbpx

Görsel içerik tasarımı nedir?

Görsel pazarlama ve tasarım el ele gider.

Diğer bir deyişle, kitlemizi hoş karşılandığımız arayüz üzerinden ilgi, etkileşim ve içerikte tutmak için yaptığımız her şey.

Bu arayüz bir web sitesinin tasarımı, bir mobil uygulamanın tasarımı ve hatta bir yazılım programının tasarımı olabilir.

Diğer pazarlamacılar ise görsel içerik tasarımı kavramını bir web sitesinde veya sosyal medya platformlarında yayınlanan tüm görsellerin toplamı olarak tanımlar.

Bu durumda, görsel içerik tasarımı, markaya yakın olan ve bloglarda, sosyal medyada, web sitelerinde, Infographics olarak yayınlanan tüm görsel unsurları kapsar.

Temel amaç trafik, farkındalık, dönüşüm gibi sonuçları elde etmektir.

Üçüncüsü, görsel içerik tasarımının içerik pazarlamasıyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle, içerik pazarlama stratejisinin tasarım bölümünü, özellikle de yaratıcı yönünü ifade eder.

Görsel içerik tasarımı aşağıdaki tasarım türlerini kapsayabilir:

Web sitesi arayüzü
Bir yazılımın veya uygulamanın grafik kullanıcı arayüzü
Tüm sosyal medya gönderileri
İnfografikler
Bir açılış sayfasının görsel öğeleri
Bir makalenin veya blog gönderisinin veya bülteninin görsel öğeleri
Broşürler, eMagazines, el ilanları vb.

Leave a Reply

Your email address will not be published.